Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-283/10-02 Q4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-283/10-02 Q4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-283/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego laboratorium technik transmisji danych LaTeTraDa w celu wprowadzenia na rynek nowoczesnych systemów sieciowych pamięci masowych zgodnie z DSI

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1134640.12

Wydatki kwalifikowalne: 930000

Dofinansowanie: 464907

Dofinansowanie UE: 395170.95

Nazwa beneficjenta: Q4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8992630813

Kod pocztowy: 52-219

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPDS.01.01.00-02-136/10-07 Prywatne Laboratorium Budowlane „Laborbud” Jerzy Lepka –Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-136/10-07

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego laboratorium badawczego przez firmę „Prywatne laboratorium budowlane „Laborbud” – Jerzy Lepka Spółka Jawna”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ciepłowody

Wartość ogółem: 160930.2

Wydatki kwalifikowalne: 131910

Dofinansowanie: 65941.81

Dofinansowanie UE: 56050.53

Nazwa beneficjenta: Prywatne Laboratorium Budowlane „Laborbud” Jerzy Lepka –Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8871791026

Kod pocztowy: 57-200

Miejscowość: Karczowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPDS.01.01.00-02-246/14-02 STAL-MET NIECZAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-246/14-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy STAL MET poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsienicowej do wyburzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Jelcz-Laskowice

Wartość ogółem: 1964976.96

Wydatki kwalifikowalne: 1597542.25

Dofinansowanie: 639016.9

Dofinansowanie UE: 543164.36

Nazwa beneficjenta: STAL-MET NIECZAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8992772708

Kod pocztowy: 55-220

Miejscowość: Jelcz-Laskowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/12/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014kursy muzyczne łańcut, dar młodzieży rejs niepodległości na żywo, moje małe opowieści, ekwilibrystyki, sobibor caly film, zamek w malborku pochowane osoby, dziady cz 3 scena 1 opracowanie, przedpole, pojedynek film 2016, lądy i morza przemierzam, flagi krajów skandynawskich, łazienki w warszawie, kobiety wolne, obrazy adolfa hitlera, władysław zachariasiewicz, korytko ściekowe betonowe obi, świeto, zamość mapa polski…