Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-276/09-07 DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

RPDS.01.01.00-02-276/09-07 DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-276/09-07

Tytuł projektu: Wdrożenie w DOTI Sp.j. MDC D.M. Mroczkowscy innowacyjnej technologii ważenia i pakowania wyrobów czekoladowych umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 943161.5

Wydatki kwalifikowalne: 778771.6

Dofinansowanie: 467262.96

Dofinansowanie UE: 397173.51

Nazwa beneficjenta: DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

NIP beneficjenta: 8991008313

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Smolec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


RPDS.01.01.00-02-243/14-00 KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-243/14-00

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności mikroprzedsiębiorstwa Client Consulting Krzysztof Graczykowski poprzez wdrożenie do oferty usług poligraficznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 184500

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 67485

Dofinansowanie UE: 57362.25

Nazwa beneficjenta: KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING

NIP beneficjenta: 8941521221

Kod pocztowy: 54-242

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-206/08-06 KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-206/08-06

Tytuł projektu: Innowacje w usługach sieciowych – zaawansowana. interaktywna TV cyfrowa Korbank z unikatowym systemem zabezpieczeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1342000

Wydatki kwalifikowalne: 1100000

Dofinansowanie: 539000

Dofinansowanie UE: 458150

Nazwa beneficjenta: KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8942641602

Kod pocztowy: 53-677

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 7/5/2010któro, światowe dni młodzieży 2021, maczek, założenie pierwszej partii politycznej na ziemiach polskich, mieczyslaw fogg piosenki, samson i dalila opera, semper in altum, cmentarz stradom częstochowa wyszukiwarka, order legii honorowej, napoleo*, malarstwo współczesne prezentacja, tatiana tołstoj, jerzy cnota, mirosław nagielski…