Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-257/08-07 „TESTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPDS.01.01.00-02-257/08-07 „TESTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-257/08-07

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej linii technologicznej do obróbki rur miedzianych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 1457900

Wydatki kwalifikowalne: 1195000

Dofinansowanie: 585550

Dofinansowanie UE: 497717.5

Nazwa beneficjenta: „TESTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8860014690

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPDS.01.01.00-02-201/10-04 JSTEAM sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-201/10-04

Tytuł projektu: Budowa ekologicznej. bezdotykowej. samoobsługowej myjni samochodowej w Głogowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Głogów – miasto

Wartość ogółem: 1069853.89

Wydatki kwalifikowalne: 800000

Dofinansowanie: 440000

Dofinansowanie UE: 374000

Nazwa beneficjenta: JSTEAM sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6182112735

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/5/2011uzupełnij tabelę przyporządkuj wadom wzroku odpowiednie rysunki, w którym roku była bitwa pod racławicami, gospodarka polski ludowej, skulski, wachock, hasyd, 115 funtów, na czele armii, www frombork pl, plan kościoła gotyckiego, bóbrka muzeum nafty, fundacja nobla, wymiary okopu wojskowego, muzeum świebodzin, iluzjon warszawa, zamach w strasburgu 2018, tauron festival…