Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-255/08-04 Van Den Berg Boringen Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-255/08-04 Van Den Berg Boringen Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-255/08-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii sterowanych odwiertów horyzontalnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Dobroszyce

Wartość ogółem: 2600000

Wydatki kwalifikowalne: 2600000

Dofinansowanie: 1299740

Dofinansowanie UE: 1104779

Nazwa beneficjenta: Van Den Berg Boringen Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6112467723

Kod pocztowy: 56-410

Miejscowość: Strzelce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POPW.05.02.00-26-003/12-05 Województwo Świętokrzyskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-26-003/12-05

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Sandomierz

Wartość ogółem: 1045669.85

Wydatki kwalifikowalne: 940382.05

Dofinansowanie: 893362.95

Dofinansowanie UE: 799324.74

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie

NIP beneficjenta: 9591506120

Kod pocztowy: 25-516

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/31/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-169/10-02 KFB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-169/10-02

Tytuł projektu: „Innowacyjne Laboratorium Wibroakustyczne KFB Polska.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 638286.12

Wydatki kwalifikowalne: 593800

Dofinansowanie: 343810.2

Dofinansowanie UE: 292238.67

Nazwa beneficjenta: KFB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951956972

Kod pocztowy: 51-122

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 4/29/2011lapbook historia, dywizjon 303 czy 303 bitwa o anglię, makoszowy zabrze, galeria kukuczka, zapisz pod reprodukcjami nazwy kierunków malarskich które one reprezentują, slowinski park narodowy logo, traczyk stawska, rysunki konturowe, gen. anders, rycina a rysunek, odeszli w 2017, barka najpiękniejsze wykonanie, trzaska wieczorek, pochodzenie ang, rotmistrz pilecki biografia, zwierzchnik biskupów, archiwum krzywe koło, wojny stefana batorego, nowe prawo dla poszukiwaczy, morawiecki u papieża, zagadki miłosne, międzybórz ukraina, starożytne kraje nad morzem śródziemnym, zuzanna czajkowska, upadek komuny, wrocław cmentarz osobowicki, jan paweł ii jako autorytet…