Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-251/10-04 Wireless Instruments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-251/10-04 Wireless Instruments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-251/10-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek zintegrowanej modułowej anteny dla wielosystemowych stacji bazowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 933002.62

Wydatki kwalifikowalne: 760852.68

Dofinansowanie: 418468.97

Dofinansowanie UE: 355698.62

Nazwa beneficjenta: Wireless Instruments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8961501799

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Radwanice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POPW.02.01.00-20-014/14-03 INTERTOR.NET Bożena Wojtczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-20-014/14-03

Tytuł projektu: Budowa sieci NGA na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Łomża

Wartość ogółem: 611617.5

Wydatki kwalifikowalne: 496250

Dofinansowanie: 336433.58

Dofinansowanie UE: 285968.55

Nazwa beneficjenta: INTERTOR.NET Bożena Wojtczak

NIP beneficjenta: 7181949064

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015sanktuarium relikwii drzewa krzyża świętego, gorączka sobotniej nocy teatr muzyczny gdynia, szef msz, polskie państwo podziemne, dni kultury beskidzkiej, wojtek drewniak wiek, fosa zwierze, guardi oba, widokówki z polski, szkoła muzyczna w szczebrzeszynie, mck google, parafia łęknica, katedra w nantes pozar…