Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-243/14-00 KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING

RPDS.01.01.00-02-243/14-00 KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-243/14-00

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności mikroprzedsiębiorstwa Client Consulting Krzysztof Graczykowski poprzez wdrożenie do oferty usług poligraficznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 184500

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 67485

Dofinansowanie UE: 57362.25

Nazwa beneficjenta: KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING

NIP beneficjenta: 8941521221

Kod pocztowy: 54-242

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POPT.03.01.00-00-312/12-01 Urząd Zamówień Publicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-312/12-01

Tytuł projektu: Wsparcie Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wykonywaniem zadania związanego z realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 w 2012 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 619500

Wydatki kwalifikowalne: 619500

Dofinansowanie: 526575

Dofinansowanie UE: 526575

Nazwa beneficjenta: Urząd Zamówień Publicznych

NIP beneficjenta: 5262239325

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012monika babicka, cień (film 1956), dzu z 1998 r nr 91 poz 576, przyjmowane, ruch młodej polski, monachijski, zaslubiny polski z morzem, obóz koncentracyjne auschwitz, znachor autor, co to jest reforma, kościół św. augustyna, liczba ofiar ii wojny światowej, zamek żupny w wieliczce, ochron…