Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-241/14-00 WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA

RPDS.01.01.00-02-241/14-00 WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-241/14-00

Tytuł projektu: Zakup mobilnej stacji roboczej na potrzeby świadczenia wysoce specjalistycznych usług geodezyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 320909.98

Wydatki kwalifikowalne: 260902.42

Dofinansowanie: 130451.21

Dofinansowanie UE: 110883.52

Nazwa beneficjenta: WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA

NIP beneficjenta: 8941011684

Kod pocztowy: 54-153

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/25/2014

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014


RPDS.01.01.00-02-229/13-02 APPS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-229/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu zdalnego pomiaru. monitoringu i analiz elektroenergetycznych dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 982770

Wydatki kwalifikowalne: 799000

Dofinansowanie: 399020.6

Dofinansowanie UE: 339167.51

Nazwa beneficjenta: APPS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8822119174

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014plakat propagandowy 1939, kaplica w laskach, element polskiego dziedzictwa narodowego, hymn co to, potomkowie indian i białej odmiany człowieka, józef franczak lalek film, szlak ducha gór, weryfikacja funkcjonariuszy sb, u artystów olsztyn, obchody 1000 lecia chrztu polski, abbeville, ogame badania, drzewo genealogiczne czartoryskich, rozporządzeniem, www debno pl…