Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-218/08-04 EKOPOLMAL Jolanta Koleśniczenko

RPDS.01.01.00-02-218/08-04 EKOPOLMAL Jolanta Koleśniczenko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-218/08-04

Tytuł projektu: Unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa EKOPOLMAL drogą do wzrostu konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 789889.29

Wydatki kwalifikowalne: 647474.83

Dofinansowanie: 323672.67

Dofinansowanie UE: 275121.76

Nazwa beneficjenta: EKOPOLMAL Jolanta Koleśniczenko

NIP beneficjenta: 6971539503

Kod pocztowy: 50-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/4/2009

Data zakończenia realizacji: 12/18/2009


POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Narol

Wartość ogółem: 1408859.24

Wydatki kwalifikowalne: 1326617.22

Dofinansowanie: 1260286.36

Dofinansowanie UE: 1127624.64

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-169/10-02 KFB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-169/10-02

Tytuł projektu: „Innowacyjne Laboratorium Wibroakustyczne KFB Polska.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 638286.12

Wydatki kwalifikowalne: 593800

Dofinansowanie: 343810.2

Dofinansowanie UE: 292238.67

Nazwa beneficjenta: KFB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951956972

Kod pocztowy: 51-122

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 4/29/2011program pierwszy telewizji polskiej, obywatelstwo ukrainskie, wielu indian nie chce przenosić się z rezerwatów, artykuły techniczne, tomasz łęcki, jaworze śląskie, pan tadeusz litwo ojczyzno moja, ojczyzna co oznacza to słowo, mniejszości narodowe ii rp, czas krakowski, aleksander gierymski obrazy, m jak miłość odcinek 1397, ujazd zamek krzyżtopór, wojciech krawczuk, prudential budynek, historia polski po 1945, wzp lublin, zabytki fromborka, zycie publiczne, polska ukraina mapa…