Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-216/12-05 KAERTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-216/12-05 KAERTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-216/12-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy KAERTUR Sp.z.o.o. poprzez otwarcie pensjonatu “ZIELONE WZGÓRZE” wraz z restauracją i zapleczem rekreacyjnym w Bolesławowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Stronie Śląskie

Wartość ogółem: 2084556.92

Wydatki kwalifikowalne: 1173365.25

Dofinansowanie: 645350.89

Dofinansowanie UE: 548548.25

Nazwa beneficjenta: KAERTUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8942986229

Kod pocztowy: 57-402

Miejscowość: Nowa Ruda

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 02 Obszar górski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2012

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014


RPDS.01.01.00-02-112/13-04 Dental Meritum s.c. Maria Rozmus-Ogińska. Tomasz Ogiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie nowoczesnych usług stomatologicznych porzez zakup środków trwałych – Dental Meritum s.c. Maria Rozmus-Ogińska. Tomasz Ogiński

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 447540

Wydatki kwalifikowalne: 409020.8

Dofinansowanie: 245412.48

Dofinansowanie UE: 208600.6

Nazwa beneficjenta: Dental Meritum s.c. Maria Rozmus-Ogińska. Tomasz Ogiński

NIP beneficjenta: 8952024242

Kod pocztowy: 55-003

Miejscowość: Czernica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/6/2014urząd gminy ryńsk, urzad gminy niedzwiedz, konfederacja polska, lawrence foster, sprawa polska w czasie i wojny światowej krótka notatka, przerwanie działań wojennych cda, statek miłości serial online, ria nowosti, krasnoludy tolkienowskie, mieso na wielkanoc, św. nektariusz z eginy, poczet książąt i królów polskich, polacy podczas i wojny światowej…