Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-206/08-06 KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

RPDS.01.01.00-02-206/08-06 KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-206/08-06

Tytuł projektu: Innowacje w usługach sieciowych – zaawansowana. interaktywna TV cyfrowa Korbank z unikatowym systemem zabezpieczeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1342000

Wydatki kwalifikowalne: 1100000

Dofinansowanie: 539000

Dofinansowanie UE: 458150

Nazwa beneficjenta: KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8942641602

Kod pocztowy: 53-677

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 7/5/2010


RPDS.01.01.00-02-112/14-00 B&W Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii kształtowania korpusów zbiorników stosowanych w instalacjach przemysłowych – etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Jaworzyna Śląska

Wartość ogółem: 408252.42

Wydatki kwalifikowalne: 323812.9

Dofinansowanie: 129525.16

Dofinansowanie UE: 110096.38

Nazwa beneficjenta: B&W Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8842469871

Kod pocztowy: 58-140

Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-074/13-07 Sebastian Sadowski SKY-YACHT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-074/13-07

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji ekologicznych jachtów z zasilaniem pochodzącym z energii odnawialnej oraz innowacyjnym oprogramowaniem do sterowania za pomocą drążka sterowniczego przez firmę SKY-YACHT.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 4887434.53

Wydatki kwalifikowalne: 4042711.12

Dofinansowanie: 2220586.84

Dofinansowanie UE: 1887498.81

Nazwa beneficjenta: Sebastian Sadowski SKY-YACHT

NIP beneficjenta: 8991077142

Kod pocztowy: 50-555

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014jak przebiegały rządy bolesława chrobrego, roman dmowski rysunek, antonio stradivarius, muzeum holocaustu w waszyngtonie, św franciszek życiorys, rysunki leonarda da vinci, ahmed zogu, kultura prawosławna, narodowy instytut dziedzictwa, kiedy nastąpi koniec świata, p jak programowanie, średniowiecze w polsce, przesądy w polsce, grzegorz hryciuk, filtry warszawskie zwiedzanie, zamek w liwiu, znak polski walczącej opis, zbigniewa herberta, marqez…