Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-187/14-02 LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI. ARTUR ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

RPDS.01.01.00-02-187/14-02 LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI. ARTUR ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-187/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych szlifierek do ostrzenia boków pił tarczowych w przedsiębiorstwie LAKFAM Sp. J.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Kowary

Wartość ogółem: 390052.62

Wydatki kwalifikowalne: 317115.95

Dofinansowanie: 158557.98

Dofinansowanie UE: 134774.28

Nazwa beneficjenta: LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI. ARTUR ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6110002776

Kod pocztowy: 58-530

Miejscowość: Kowary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/18/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPDS.01.01.00-02-117/10-01 „JAR-TOM” Tomasz Laskowski. Jarosław Petecki Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-117/10-01

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności spółki oraz dostosowanie do wymagań środowiskowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 378200

Wydatki kwalifikowalne: 310000

Dofinansowanie: 170500

Dofinansowanie UE: 144925

Nazwa beneficjenta: „JAR-TOM” Tomasz Laskowski. Jarosław Petecki Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8862675266

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPDS.01.01.00-02-187/10-03 Przedsiębiorstwo Usługowe MBM Wieńczysław Smukowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-187/10-03

Tytuł projektu: Rozwój nowopowstałego Przedsiębiorstwa Usługowego MBM W. Smukowski poprzez modernizację bazy noclegowej pn „Pokoje gościnne pod sosnami” oraz wdrożenie innowacyjnej usługi.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Karpacz

Wartość ogółem: 960633.09

Wydatki kwalifikowalne: 787404.17

Dofinansowanie: 385828.04

Dofinansowanie UE: 327953.83

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe MBM Wieńczysław Smukowski

NIP beneficjenta: 8861659354

Kod pocztowy: 58-340

Miejscowość: Karpacz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPDS.01.01.00-02-117/13-02 SQUASHSTACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-117/13-02

Tytuł projektu: Centrum squasha „Squashstacja” w Bolesławcu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec – miasto

Wartość ogółem: 983926.2

Wydatki kwalifikowalne: 799940

Dofinansowanie: 479964

Dofinansowanie UE: 407969.4

Nazwa beneficjenta: SQUASHSTACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6121851929

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 2/2/2015


RPDS.01.01.00-02-154/14-00 „PACON” Drukarnia i Producent Opakowań – Mazij Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-154/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań z tektury

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Oborniki Śląskie

Wartość ogółem: 217710

Wydatki kwalifikowalne: 177000

Dofinansowanie: 79650

Dofinansowanie UE: 67702.5

Nazwa beneficjenta: „PACON” Drukarnia i Producent Opakowań – Mazij Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9151006152

Kod pocztowy: 55-120

Miejscowość: Golędzinów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014serce chopina w warszawie, dlaczego wybuchła 2 wojna światowa, muzeum oświęcimskie, faktoria kultury 2019 program, charlesa de gaulle’a, młoda polska stypendium 2019, adam świerczyna, łowcy nazistów film, nato vs układ warszawski, wszystkie daty historyczne, zabytki w gdyni, kopcińska rzecznik rządu, rozkwitają pąki białych róż, zabawa podmiejska, stożek rotatorów wikipedia, jános áder…