Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-182/10-00 Marcin Łożyński GATHO

RPDS.01.01.00-02-182/10-00 Marcin Łożyński GATHO

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-182/10-00

Tytuł projektu: Wzbogacenie oferty usługowej firmy GATHO Marcin Łożyński poprzez zakup nowych urządzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 94116.9

Wydatki kwalifikowalne: 77145

Dofinansowanie: 42429.75

Dofinansowanie UE: 36065.28

Nazwa beneficjenta: Marcin Łożyński GATHO

NIP beneficjenta: 8821806636

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/18/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Goniądz

Wartość ogółem: 1145966.29

Wydatki kwalifikowalne: 1092652.88

Dofinansowanie: 1038020.23

Dofinansowanie UE: 928754.94

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-030/14-03 MEGA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-030/14-03

Tytuł projektu: Inwestycja w nowoczesne maszyny w firmie Mega

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Wojcieszów

Wartość ogółem: 1052357.25

Wydatki kwalifikowalne: 806575

Dofinansowanie: 483945

Dofinansowanie UE: 411353.25

Nazwa beneficjenta: MEGA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6112557863

Kod pocztowy: 59-550

Miejscowość: Wojcieszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/12/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPDS.01.01.00-02-178/13-06 Roman Zaleński Kryształ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-178/13-06

Tytuł projektu: Wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstwa Kryształ poprzez jego rozbudowę

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Żarów

Wartość ogółem: 762408

Wydatki kwalifikowalne: 510500

Dofinansowanie: 280775

Dofinansowanie UE: 238658.75

Nazwa beneficjenta: Roman Zaleński Kryształ

NIP beneficjenta: 7532056335

Kod pocztowy: 58-130

Miejscowość: Żarów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015mistrzostwa swiata w hokeju na lodzie, zbrodnie ub, www niezale, jarosław kaczyński wybory, wykonaj graffiti pod tytułem jestem dzieckiem bożym, hitler religia, biblioteka raczyńskich karta czytelnika, wojciech jaruzelski 2014, kulturowy, tęsknota siła niszcząca czy budująca ludzkie życie lalka, rózga liktorska, intensywny rozwój rolnictwa przyczynił sie do poważnych zmian we wszystkich, fundacja edukacyjna jana karskiego, ogłosze, najstarszy klasztor w polsce, księżna kate urodzi, firma wbs, odra komputer, przebój marka grechuty…