Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-180/14-03 Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

RPDS.01.01.00-02-180/14-03 Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-180/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie do oferty asortymentowej firmy DanGum nowych wielogniazdowych form wtryskowych do elementów grubościennych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 433430

Wydatki kwalifikowalne: 401000

Dofinansowanie: 180450

Dofinansowanie UE: 153382.5

Nazwa beneficjenta: Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

NIP beneficjenta: 9110001241

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-035/13-05 Złotoryjskie Zakłady Obuwia MUFLON Sp.z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-035/13-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji kaloszy dziecięcych i młodzieżowych z polwiplastu modyfikowanego nanocząsteczkami srebra

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 3530300

Wydatki kwalifikowalne: 2870162.58

Dofinansowanie: 1435081.29

Dofinansowanie UE: 1219819.09

Nazwa beneficjenta: Złotoryjskie Zakłady Obuwia MUFLON Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 5851373092

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/15/2015


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Michałowo

Wartość ogółem: 491128.41

Wydatki kwalifikowalne: 468279.8

Dofinansowanie: 444865.81

Dofinansowanie UE: 398037.83

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015kto dostał nobla, historia ug plan zajęć, muzyka artystyczna, scenariusze lekcji historii, koch erich, piosenki patriotyczne do pobrania, paulini częstochowa, mur berliński co to, muzeum techniki olsztyn, parafia tykocin, wpisz w odpowiednie rubryki tabeli tytuły utworów stefana żeromskiego, polska w latach 90, rok 966, bojówki sa, purkyniego 11 wrocław, ustawa o agencji bezpieczeństwa wewnętrznego…