Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-165/14-03 Mesco Project sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-165/14-03 Mesco Project sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-165/14-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług spółki Mesco Project poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu „ WebToMassMailing” do internetowej obsługi klienta biznesowego i detalicznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Lwówek Śląski

Wartość ogółem: 1968000

Wydatki kwalifikowalne: 1600000

Dofinansowanie: 800000

Dofinansowanie UE: 680000

Nazwa beneficjenta: Mesco Project sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8942863113

Kod pocztowy: 50-202

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-074/13-07 Sebastian Sadowski SKY-YACHT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-074/13-07

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji ekologicznych jachtów z zasilaniem pochodzącym z energii odnawialnej oraz innowacyjnym oprogramowaniem do sterowania za pomocą drążka sterowniczego przez firmę SKY-YACHT.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 4887434.53

Wydatki kwalifikowalne: 4042711.12

Dofinansowanie: 2220586.84

Dofinansowanie UE: 1887498.81

Nazwa beneficjenta: Sebastian Sadowski SKY-YACHT

NIP beneficjenta: 8991077142

Kod pocztowy: 50-555

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014


RPDS.01.01.00-02-152/14-01 Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-152/14-01

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej koparki kołowej z systemem GPS oraz przecinarki spalinowej w firmie Krężel

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Radków

Wartość ogółem: 561675.34

Wydatki kwalifikowalne: 456646.62

Dofinansowanie: 228323.31

Dofinansowanie UE: 194074.81

Nazwa beneficjenta: Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”

NIP beneficjenta: 8851283769

Kod pocztowy: 57-420

Miejscowość: Ścinawka Średnia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/12/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-018/08-02 Małgorzata Kroczak SPD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-018/08-02

Tytuł projektu: Nanotechnologia w oleśnickiej Specjalistycznej Poradni Dentystycznej – nowa era w endodoncji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 212682.62

Wydatki kwalifikowalne: 210000

Dofinansowanie: 104979

Dofinansowanie UE: 89232.15

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Kroczak SPD

NIP beneficjenta: 7531980087

Kod pocztowy: 55-093

Miejscowość: Kiełczów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POPW.01.01.00-06-007/09-10 Politechnika Lubelska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.01.00-06-007/09-10

Tytuł projektu: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 79376602.3

Wydatki kwalifikowalne: 79374162.3

Dofinansowanie: 68354366.26

Dofinansowanie UE: 58101211.32

Nazwa beneficjenta: Politechnika Lubelska

NIP beneficjenta: 7120104651

Kod pocztowy: 20-618

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPDS.01.01.00-02-115/14-02 DOMEX Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-115/14-02

Tytuł projektu: Zakup sterowanego numerycznie centrum obróbczego (CNC) celem wprowadzenia nowego produktu do oferty firmy Domex Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 1368990

Wydatki kwalifikowalne: 1113000

Dofinansowanie: 489720

Dofinansowanie UE: 416262

Nazwa beneficjenta: DOMEX Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8821866503

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2014

Data zakończenia realizacji: 11/25/2014uniwersytetwarszawski, patriotyczny ruch polski, wymień pierwsze ośrodki władzy państwowej na ziemiach polskich w 1918, parafia fara mogilno, wilno mickiewicz, 64 kpa, vin santo zieba, trzecia świątynia jerozolimska 2019, gdynia zabytki, analiza danych zastanych, polska przed wojną, kuras, anna koźmińska, powstanielistopadowe, ustawa o cmentarzach i chowaniu zwłok 2018, targi książki historycznej, tomasz gudzowaty fotografie, polskie pomniki historii, szwadron kawalerii, polska koszykówka mistrzostwa świata, cracoviae merenti…