Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-145/14-00 GRABINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-145/14-00 GRABINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-145/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji technologicznej w firmie GRABINEX Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 1728335.7

Wydatki kwalifikowalne: 1598940

Dofinansowanie: 719523

Dofinansowanie UE: 611594.55

Nazwa beneficjenta: GRABINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8841806562

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-045/11-03 „Lasertex” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-045/11-03

Tytuł projektu: Modernizacja działu B+R w firmie Lasertex poprzez zakup aparatury do badań komórek ciekłokrystalicznych mających zastosowanie w optoelektronice

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 401411.15

Wydatki kwalifikowalne: 320000

Dofinansowanie: 176000

Dofinansowanie UE: 149600

Nazwa beneficjenta: „Lasertex” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8980023355

Kod pocztowy: 51-506

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/17/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPDS.01.01.00-02-130/09-02 PROMAX Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-130/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki PROMAX dzięki innowacyjnym w technologii i procesie produkcji cylindrów typu Helibar. tulei do extruderów i wtryskarek służących do produkcji plastiku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Polkowice

Wartość ogółem: 2618400

Wydatki kwalifikowalne: 2618400

Dofinansowanie: 1309200

Dofinansowanie UE: 1112820

Nazwa beneficjenta: PROMAX Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9131469185

Kod pocztowy: 59-101

Miejscowość: Polkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POPT.03.01.00-00-200/10-00 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Informacji o Środowisku. organ administracji rządowej zajmujący się zaganieniami obszarów Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-200/10-00

Tytuł projektu: Utworzenie i funkcjonowanie sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72000

Wydatki kwalifikowalne: 72000

Dofinansowanie: 61200

Dofinansowanie UE: 61200

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Informacji o Środowisku. organ administracji rządowej zajmujący się zaganieniami obszarów Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko

NIP beneficjenta: 7010151052

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.01.01.00-02-108/12-06 Joanna Wojnowska International Freelance Consultants

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-108/12-06

Tytuł projektu: Storczykowe Wzgórze jako inwestycja promująca aktywną turystykę konną i rowerową w malowniczej krainie wygasłych wulkanów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Paszowice

Wartość ogółem: 2062259.35

Wydatki kwalifikowalne: 1658606.71

Dofinansowanie: 829137.49

Dofinansowanie UE: 704766.86

Nazwa beneficjenta: Joanna Wojnowska International Freelance Consultants

NIP beneficjenta: 6321525956

Kod pocztowy: 59-411

Miejscowość: Nowa Wieś Wielka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/20142 pielgrzymka jana pawła 2 do polski, ruiny zamku w olsztynie, moja września, wymiana rynien robocizna 2017, bury romuald rajs, aula leopoldyńska, słowa rosyjskie, biała karta zabytku wzór, płyta zespolona, bilans otwarcia likwidacji pdf, fołtyn, jacek sokalski, polskie zabytki na liście unesco, lansjer, kopalnia wałbrzych zwiedzanie, enigma jaworzno, dom dziecka otorowo…