Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-142/12-15 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Müller Paweł Müller

RPDS.01.01.00-02-142/12-15 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Müller Paweł Müller

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-142/12-15

Tytuł projektu: Realizacja pionierskiego w skali regionu projektu dotyczącego stworzenia Sport Hotelu „Hotel Jakuszyce Sport & Spa” kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowego w Jakuszycach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Szklarska Poręba

Wartość ogółem: 10252744.84

Wydatki kwalifikowalne: 7780188.93

Dofinansowanie: 4250860.57

Dofinansowanie UE: 3613231.48

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Müller Paweł Müller

NIP beneficjenta: 6111070521

Kod pocztowy: 58-530

Miejscowość: Kowary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 02 Obszar górski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


RPDS.01.01.00-02-085/09-05 SKALEŃ S.C. Paweł i Rafał Bieniek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-085/09-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Skaleń przez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do obróbki kamienia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 1252287.15

Wydatki kwalifikowalne: 1166575.66

Dofinansowanie: 699945.4

Dofinansowanie UE: 594953.59

Nazwa beneficjenta: SKALEŃ S.C. Paweł i Rafał Bieniek

NIP beneficjenta: 6941680473

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/201010 kul rozmieszczamy w 10 szufladach, osrodek kultury morskiej, w jaki sposób krzyżacy powiększyli terytorium swojego państwa, niepokorne damy, ii wojna światowa kalendarium, najważniejsze wydarzenia xx wieku, bronisław malinowski sport, konstytucja kwietniowa postanowienia, anna sanecka, lutnik ciechanów, al. niepodległości 213, piotr drewniak, von thun und hohenstein, wydarzenia olkusz, wierusz kowalski dyplomata, muzeum powstania warszawskiego logo, paryska kultura, panstwo karola wielkiego…