Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-126/14-00 Modzelewski Lech Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „LECHPOL”

RPDS.01.01.00-02-126/14-00 Modzelewski Lech Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „LECHPOL”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-126/14-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty produktowej firmy LECHPOL dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn CNC

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Wisznia Mała

Wartość ogółem: 1193100

Wydatki kwalifikowalne: 970000

Dofinansowanie: 436500

Dofinansowanie UE: 371025

Nazwa beneficjenta: Modzelewski Lech Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „LECHPOL”

NIP beneficjenta: 9150002301

Kod pocztowy: 51-180

Miejscowość: Wrocław. wieś Psary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POPW.01.01.00-06-007/09-10 Politechnika Lubelska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.01.00-06-007/09-10

Tytuł projektu: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 79376602.3

Wydatki kwalifikowalne: 79374162.3

Dofinansowanie: 68354366.26

Dofinansowanie UE: 58101211.32

Nazwa beneficjenta: Politechnika Lubelska

NIP beneficjenta: 7120104651

Kod pocztowy: 20-618

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014multipor ytong, pielgrzymki jana pawła 2 do polski, dubrawska aktorka, legiony polski, ug wiązowna, geoportal janów lubelski, konstytucja3 maja, ordery i odznaczenia polskie, pomnik pileckiego wrocław, filmy z katarzyna figura, niemieckie okręty podwodne ii wojny światowej, 2002 rok, jezyk śląski, geneza dnia kobiet, past warszawa…