Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-125/10-08 Lean-Tech spółka cywilna Krzysztof Szafraniec Paweł Drab

RPDS.01.01.00-02-125/10-08 Lean-Tech spółka cywilna Krzysztof Szafraniec Paweł Drab

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-125/10-08

Tytuł projektu: Rozpoczęcie własnej produkcji rolek w Lean-Tech s.c.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 210656.02

Wydatki kwalifikowalne: 172200

Dofinansowanie: 86082.78

Dofinansowanie UE: 73170.36

Nazwa beneficjenta: Lean-Tech spółka cywilna Krzysztof Szafraniec Paweł Drab

NIP beneficjenta: 8951959410

Kod pocztowy: 51-217

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/14/2012


RPDS.01.01.00-02-112/09-10 Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/09-10

Tytuł projektu: Nowe systemy i technologie budowy oraz regeneracji boisk wdrażane przez firmę Beata

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 2478279.94

Wydatki kwalifikowalne: 2073000

Dofinansowanie: 1202340

Dofinansowanie UE: 1021989

Nazwa beneficjenta: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170368457

Kod pocztowy: 35-005

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


RPDS.01.01.00-02-086/08-06 Zakład Tworzyw Sztucznych „POLIAMID” SC Aleksandra i Czesław Płachytka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-086/08-06

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów dla asortymentu rur preizolowanych w oparciu o innowację technologiczną.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 3979290.91

Wydatki kwalifikowalne: 3129000

Dofinansowanie: 1877400

Dofinansowanie UE: 1595790

Nazwa beneficjenta: Zakład Tworzyw Sztucznych „POLIAMID” SC Aleksandra i Czesław Płachytka

NIP beneficjenta: 8831423316

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPDS.01.01.00-02-052/11-04 POLSKA PROJEKTOWA M.WIDŁAK SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-052/11-04

Tytuł projektu: Utworzenie Działu Badań i Rozwoju w firmie Polska Projektowa M.Widłak Spółka Jawna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 480930

Wydatki kwalifikowalne: 334000

Dofinansowanie: 198600

Dofinansowanie UE: 168810

Nazwa beneficjenta: POLSKA PROJEKTOWA M.WIDŁAK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8942957133

Kod pocztowy: 54-129

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/10/2011

Data zakończenia realizacji: 5/4/2012mendog ii, chłopi obrzędy, zamek w rydze, postawy polaków wobec holocaustu, polskie pomniki historii, jedzie na kasztance tekst, kobiel, art. 23 kc, ile wojska ma polska, konkret bus bielsko, rewitalizacja przykłady, mektoub, my love: intermezzo", ogłoszenia olsztyn 24, polska organizacja wojskowa…