Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-124/10-06 Elżbieta Wencel Beauty Clinic

RPDS.01.01.00-02-124/10-06 Elżbieta Wencel Beauty Clinic

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-124/10-06

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa – kliniki piękności. poprzez wprowadzenie na rynek polski innowacyjnej technologii oraz szerokiej gamy świadczonych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 798019

Wydatki kwalifikowalne: 710300

Dofinansowanie: 390665

Dofinansowanie UE: 332065.25

Nazwa beneficjenta: Elżbieta Wencel Beauty Clinic

NIP beneficjenta: 9491006926

Kod pocztowy: 50-541

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POPT.03.01.00-00-200/10-00 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Informacji o Środowisku. organ administracji rządowej zajmujący się zaganieniami obszarów Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-200/10-00

Tytuł projektu: Utworzenie i funkcjonowanie sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72000

Wydatki kwalifikowalne: 72000

Dofinansowanie: 61200

Dofinansowanie UE: 61200

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Informacji o Środowisku. organ administracji rządowej zajmujący się zaganieniami obszarów Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko

NIP beneficjenta: 7010151052

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010opisz rozwój kultury na ziemiach polskich w średniowieczu, powódź nysa 1997, ile komorowski ma dzieci, obchody 74 rocznicy powstania warszawskiego, przyroda w polsce opis, zwyczaje sylwestrowe, rzeka boh, sanktuarium sw jozefa ruda sl, e-dr.jezuici.pl, zabobon synonim, film wyklęty, święto edukacji narodowej 2019, perły księżniczki skutki uboczne, niejedno w herbarium, ekonomizacji języka polskiego, kurier 7, jądro ciemności symbole, paweł olchawa, załącznik po angielsku…