Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-118/09-10 CLARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RPDS.01.01.00-02-118/09-10 CLARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-118/09-10

Tytuł projektu: Uruchomienie przez firmę Clarena nowoczesnego zakładu produkcji specjalistycznych urządzeń do wyposażenia gabinetów kosmetycznych – wykorzystującego innowacyjne technologie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 1793046.21

Wydatki kwalifikowalne: 1469710

Dofinansowanie: 719855

Dofinansowanie UE: 611876.75

Nazwa beneficjenta: CLARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8961390845

Kod pocztowy: 51-361

Miejscowość: Wilczyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/24/2011


RPDS.01.01.00-02-113/14-00 MEGA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-113/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji mebli

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Wojcieszów

Wartość ogółem: 656460.75

Wydatki kwalifikowalne: 531707.93

Dofinansowanie: 239268.57

Dofinansowanie UE: 203378.28

Nazwa beneficjenta: MEGA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6112557863

Kod pocztowy: 59-550

Miejscowość: Wojcieszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/4/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014masakra w kopalni wujek, hymn polski tekstowo, państwo na d, jakie pierwiastki odkryła maria skłodowska-curie, ogrody renesansowe, wydział kultury kraków, instytut archeologii uksw, decentralizacja władzy publicznej, anna drążkowska, denaturyzacja, wawel wstęp, filumenistyka, marszalek jozef pilsudski, wzór umowy na wykonanie usługi, która postać historyczna jest według ciebie godna szczególnego uznania, z późn. zm. skrót, konspiracja…