Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-117/14-01 Kurowski Group Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-117/14-01 Kurowski Group Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-117/14-01

Tytuł projektu: Rozwój oferty produktowej Kurowski Group Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej technologii.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 125937.53

Wydatki kwalifikowalne: 102048.4

Dofinansowanie: 40717.31

Dofinansowanie UE: 34609.71

Nazwa beneficjenta: Kurowski Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6112727325

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-092/10-02 Geo Taxa Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-092/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii GPS zintegrowanej z innowacyjną w skali kraju technologią precyzyjnej termowizji niskopułapowej podstawą ekspansji gospodarczej Geo Taxa Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 246074

Wydatki kwalifikowalne: 196700

Dofinansowanie: 98330.33

Dofinansowanie UE: 83580.78

Nazwa beneficjenta: Geo Taxa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971762403

Kod pocztowy: 53-673

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POPW.02.01.00-18-028/14-02 Expro sp.zo.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-028/14-02

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowejw powiecie jasielskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Nowy Żmigród

Wartość ogółem: 968519.91

Wydatki kwalifikowalne: 745941.07

Dofinansowanie: 423416.87

Dofinansowanie UE: 359904.34

Nazwa beneficjenta: Expro sp.zo.o.

NIP beneficjenta: 6772176570

Kod pocztowy: 31-411

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015maly powstaniec, dolina śmierci polska, parafia łyse, hala betonowa, określ kiedy obchodzi się w polsce dzień papieża jana pawła ii, kiedy iii wojna światowa, siepacze wieś, pasiak auschwitz, piłsudski bitwa warszawska, teatr kwdrat, płock festiwal 2019, czy wykrywacz metali jest legalny, kolędnicy role, strój żydowski, konserwacja papieru, franciszkanie opole…