Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-112/09-10 Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-112/09-10 Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/09-10

Tytuł projektu: Nowe systemy i technologie budowy oraz regeneracji boisk wdrażane przez firmę Beata

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 2478279.94

Wydatki kwalifikowalne: 2073000

Dofinansowanie: 1202340

Dofinansowanie UE: 1021989

Nazwa beneficjenta: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170368457

Kod pocztowy: 35-005

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


RPDS.01.01.00-02-112/08-04 Holografia Polska s.c Seweryn Malinowski. Andrzej Selaszuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/08-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie Holografia Polska s.c. oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek Polski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 284500.12

Wydatki kwalifikowalne: 230881.28

Dofinansowanie: 115440.64

Dofinansowanie UE: 98124.54

Nazwa beneficjenta: Holografia Polska s.c Seweryn Malinowski. Andrzej Selaszuk

NIP beneficjenta: 8971606809

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Pietrzykowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPDS.01.01.00-02-027/09-03 OSTEOCYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-027/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych metod rehabilitacji narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Świeradów-Zdrój

Wartość ogółem: 386000

Wydatki kwalifikowalne: 386000

Dofinansowanie: 231600

Dofinansowanie UE: 196860

Nazwa beneficjenta: OSTEOCYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6131544413

Kod pocztowy: 59-850

Miejscowość: Świeradów-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański / Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POPW.02.01.00-18-074/13-04 Nexet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-074/13-04

Tytuł projektu: Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach gmin Świlcza i Głogów Małopolski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Świlcza

Wartość ogółem: 2024580

Wydatki kwalifikowalne: 1641000

Dofinansowanie: 1148700

Dofinansowanie UE: 976395

Nazwa beneficjenta: Nexet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8133297718

Kod pocztowy: 35-506

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015profesor piotrowski, powstanie listopadowe postacie, krzysztof kolumb był polakiem, obozy koncentracyjny majdanek, kondrat aktor, henryk sienkiewicz kim był, archidiecezja warszawa pl, lo w przeworsku, abc księgarnia kod rabatowy, jak wystawić rachunek do umowy o dzieło, władysław baka, włodek lubański, warszawa ile ludzi, jagna bluzy medyczne, strategia rozwoju definicja, mienie pożydowskie w polsce, prawa kobiet w europie, scenariusz przedstawienia królewna śnieżka, polska przed rozbiorami powierzchnia, specjalista ds inwentaryzacji, pokazy sztukmistrzów lublin, minister edukacji 2019, film piętro wyżej, litwa zabytki…