Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-109/13-02 Anna Skoczeń

RPDS.01.01.00-02-109/13-02 Anna Skoczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-109/13-02

Tytuł projektu: Zakup maszyn i pojazdów budowlanych w firmie budowlanej Anna Skoczeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ciepłowody

Wartość ogółem: 990783.7

Wydatki kwalifikowalne: 798500

Dofinansowanie: 479100

Dofinansowanie UE: 407235

Nazwa beneficjenta: Anna Skoczeń

NIP beneficjenta: 8871113289

Kod pocztowy: 57-211

Miejscowość: Ciepłowody

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


RPDS.01.01.00-02-058/13-04 Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-058/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie nowatorskich form wtryskowych w przedsiębiorstwie DanGum wytwarzanych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii precyzyjnej obróbki skrawaniem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 4243500

Wydatki kwalifikowalne: 3450000

Dofinansowanie: 2001000

Dofinansowanie UE: 1700850

Nazwa beneficjenta: Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

NIP beneficjenta: 9110001241

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPDS.01.01.00-02-082/13-04 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-082/13-04

Tytuł projektu: Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez modernizację i doposażenie bazy leczniczouzdrowiskowej w Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Jedlina-Zdrój

Wartość ogółem: 3587417.43

Wydatki kwalifikowalne: 2925109.02

Dofinansowanie: 1170043.61

Dofinansowanie UE: 994537.06

Nazwa beneficjenta: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

NIP beneficjenta: 8860000340

Kod pocztowy: 58-310

Miejscowość: Szczawno-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2014

Data zakończenia realizacji: 2/27/2015technika ochaby, sw józef kalisz, kosciol pokoju jawor, sztuka gabrieli zapolskiej, żubr opis, notre dame pozar, cudy świata starożytnego, producent dachówki ceramicznej, szkola muzyczna tychy, powstanie warszawskie 1 sierpnia, exploseum, praca poznan bip, karsznice, dama z gronostajem, józef piłsudski krótka biografia, mb szkaplerzna lutomiersk, dach pulpitowy, ipn jelenia góra, przedstaw postawy przyjęte przez polaków wobec polityki zaborcy rosyjskiego, skorzystać, od unii lubelskiej do unii europejskiej, benedyktynki krzeszów, początek i wojny światowej, polskie dziedzictwo narodowe, ministerstwo bezpieczeństwa…