Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-103/12-03 PHPIU Grzegorz Chajec

RPDS.01.01.00-02-103/12-03 PHPIU Grzegorz Chajec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-103/12-03

Tytuł projektu: Budowa hotelu „MILENIUM” w Legnicy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 14275836.33

Wydatki kwalifikowalne: 7981213

Dofinansowanie: 3982625.29

Dofinansowanie UE: 3385231.49

Nazwa beneficjenta: PHPIU Grzegorz Chajec

NIP beneficjenta: 6910006592

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/6/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPDS.01.01.00-02-083/13-05 Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-083/13-05

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lądek-Zdrój

Wartość ogółem: 5769313.67

Wydatki kwalifikowalne: 4765140.94

Dofinansowanie: 1906056.38

Dofinansowanie UE: 1620147.92

Nazwa beneficjenta: Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8810002259

Kod pocztowy: 57-540

Miejscowość: Lądek-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Białowieża

Wartość ogółem: 572983.14

Wydatki kwalifikowalne: 546326.44

Dofinansowanie: 519010.12

Dofinansowanie UE: 464377.47

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-085/10-04 4BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-085/10-04

Tytuł projektu: Nowa jakość we wrocławskiej gastronomii klub muzyczny promujący irlandzką prowincję Munster utworzony przez przedsiębiorstwo 4BP

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 918730.76

Wydatki kwalifikowalne: 753058

Dofinansowanie: 414181.9

Dofinansowanie UE: 352054.61

Nazwa beneficjenta: 4BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971760031

Kod pocztowy: 50-125

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/17/2011


RPDS.01.01.00-02-043/12-04 Unilight Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-043/12-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Unilight Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii konfekcjonowania gazów w pojemnikach ciśnieniowych oraz zwiększenie innowacyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 700362

Wydatki kwalifikowalne: 569400

Dofinansowanie: 284643.06

Dofinansowanie UE: 241946.6

Nazwa beneficjenta: Unilight Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992496800

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013raport 447, trebunia tutka, parafia św katarzyny gdańsk, teddy pietrzykowski, pokolenie definicja, marszałek piłsudzki, kor co to, orły 2016, partner kolombiny, putto w sztuce krzyżówka, jerzy czuraj, mahatma gandh, dzieje starożytnego rzymu…