Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-103/09-04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Trans-Kier Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-103/09-04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Trans-Kier Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-103/09-04

Tytuł projektu: Nowa technologia produkcji piasków specjalnych w oparciu o proces hydroklasyfikacji w firmie PPHiUR Trans-Kier sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów

Wartość ogółem: 1610400

Wydatki kwalifikowalne: 1320000

Dofinansowanie: 792000

Dofinansowanie UE: 673200

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Trans-Kier Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8850006312

Kod pocztowy: 58-340

Miejscowość: Głuszyca

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2010


POPW.02.01.00-06-007/14-02 P.P.H.U. Koper Jan

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-007/14-02

Tytuł projektu: Internet NGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Susiec

Wartość ogółem: 1511737.65

Wydatki kwalifikowalne: 1224355

Dofinansowanie: 836639.5

Dofinansowanie UE: 711143.58

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Koper Jan

NIP beneficjenta: 9211148738

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Rogóźno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015ranking uczelni świata, popiersie hitlera, stanisław grochowiak czyści, józef nalberczak dzieci, zapasiewicz aktor, wisła muzeum adama małysza, zamek biskupów warmińskich w lidzbarku warmińskim, niepodległosc film, pomnik orła białego, 11 listopada swieto, rotmistrz pilecki biografia, antoni chruściel, dosięgnęła, kawęczyńska szkoła muzyczna, hymn kościelny…