Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-102/12-06 Michał Starzyński „ATOS”

RPDS.01.01.00-02-102/12-06 Michał Starzyński „ATOS”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-102/12-06

Tytuł projektu: Willa Klara wyjątkową możliwością połączenia weekendowego wypoczynku w górach z turystyką kulturową

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 3779079.08

Wydatki kwalifikowalne: 3032440.42

Dofinansowanie: 1513187.77

Dofinansowanie UE: 1286209.6

Nazwa beneficjenta: Michał Starzyński „ATOS”

NIP beneficjenta: 8992605436

Kod pocztowy: 53-015

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 02 Obszar górski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/4/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPDS.01.01.00-02-054/13-06 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-054/13-06

Tytuł projektu: Rozwój ZEM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie linii galwanicznej do pokrywania tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Duszniki-Zdrój

Wartość ogółem: 5310213.85

Wydatki kwalifikowalne: 4893199

Dofinansowanie: 2446599.5

Dofinansowanie UE: 2079609.57

Nazwa beneficjenta: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8831701904

Kod pocztowy: 57-340

Miejscowość: Duszniki Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014hallo szpicbródka, czyli ostatni wystep króla kasiarzy, muzeum jana pawła ii warszawa, klasztor norbertanek, kamila bagnecka, strategie wojenne, historia dywizjonu 303, mapa zamków krzyżackich, napoleon i józefina, pałac kultury i nauki wnętrze, ucieczka z mekki do medyny, niewdzieczny, bezbarier, uczestnik festiwalu w woodstock, spotlight nagrody, strajk dzieci we wrześni, wojtek miloszewski, opisz działania jakie podjął gierek aby zdobyć zaufanie polskiego społeczeństwa, quentin tarantiono, kontrola dostępu schemat, zamek w wisniczu, andrzej may aktor, 11-015 olsztynek…