Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-101/12-01 „Kolglass” Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard

RPDS.01.01.00-02-101/12-01 „Kolglass” Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-101/12-01

Tytuł projektu: Modernizacja Huty Szkła Kryształowego Julia w celu wprowadzenia nowych usług turystycznych „Świat Kryształu”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Piechowice

Wartość ogółem: 2533346.13

Wydatki kwalifikowalne: 2041344.2

Dofinansowanie: 814496.34

Dofinansowanie UE: 692321.88

Nazwa beneficjenta: „Kolglass” Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard

NIP beneficjenta: 8830000275

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Ścinawica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPDS.01.01.00-02-053/13-05 ENITRA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-053/13-05

Tytuł projektu: Produkcja nowych rodzajów pasów zębatych i taśm do ploterów w nowej technologii. poprzez rozwój parku maszynowego firmy ENITRA Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 702286.25

Wydatki kwalifikowalne: 577200

Dofinansowanie: 277056

Dofinansowanie UE: 235497.6

Nazwa beneficjenta: ENITRA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8861499548

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/23/2014


POPW.01.04.04-00-003/09-05 Gmina Miasto Ełk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.04.04-00-003/09-05

Tytuł projektu: „Platforma Współpracy EGO SA”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.04.00

Poddziałanie: POPW.01.04.04

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2945683.94

Wydatki kwalifikowalne: 2935196.35

Dofinansowanie: 2641676.71

Dofinansowanie UE: 2494916.89

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Ełk

NIP beneficjenta: 8480007927

Kod pocztowy: 19-300

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki / Powiat olecki

Temat priorytetu: 81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania. monitorowania. ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym. regionalnym i lokalnym. wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPDS.01.01.00-02-086/12-06 Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-086/12-06

Tytuł projektu: Willa Alina– budynek apartamentowy z funkcją gastronomiczną. rehabilitacyjną i SPA z infrastrukturą otoczenia szansą na poprawę konkurencyjności oferty turystycznej Polanicy Zdrój i Dolnego Śląska.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Polanica-Zdrój

Wartość ogółem: 10149171.22

Wydatki kwalifikowalne: 7894530.93

Dofinansowanie: 3907792.81

Dofinansowanie UE: 3321623.88

Nazwa beneficjenta: Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

NIP beneficjenta: 8981525337

Kod pocztowy: 51-217

Miejscowość: Ramiszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 7/10/2014


POPT.01.01.00-00-087/09-00 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji. Kontroler I-ego stopnia w programach EWT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-087/09-00

Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontrolerów EWT na rok 2009

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 1106500

Wydatki kwalifikowalne: 1106001.13

Dofinansowanie: 940100.96

Dofinansowanie UE: 940100.96

Nazwa beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji. Kontroler I-ego stopnia w programach EWT

NIP beneficjenta: 7391264792

Kod pocztowy: 10-575

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009minister kultury, kwota odpisu na zfśs 2017, ltz 55a schemat biegów, cenzura w prl przykłady, 2 wojna światowa prezentacja, wojna koreańska w skrócie, kalendarium historyczne, europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, cmentarz ewangelicko augsburski warszawa, dni chemika 2017 płock, churcil, kraków rękawka, bip.poznan, kultura młodej polski, śląskie piosenki ludowe, the beatles pl, szkoła muzyczna rzeszów szopena, film janusza majewskiego, maurycy zając, grunt pozostały po parcelacji, szkoła muzyczna nysa, conrad korzeniowski, podpora stropu w kopalni, kompania reprezentacyjna wojska polskiego wymagania, klomby ogrodowe wzory, wskaźnik demokracji, waldemar krzystek…