Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-100/09-06 Zakład Produkcyjno-Usługowy „Promasz” Mariola Berezicka

RPDS.01.01.00-02-100/09-06 Zakład Produkcyjno-Usługowy „Promasz” Mariola Berezicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-100/09-06

Tytuł projektu: Zakup maszyny niezbędnej do przebudowy procesu produkcji i wdrożenie rynkowe nowych maszyn do obróbki kamienia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Pieszyce

Wartość ogółem: 2359506.88

Wydatki kwalifikowalne: 2154510.23

Dofinansowanie: 1034164.91

Dofinansowanie UE: 879040.17

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Promasz” Mariola Berezicka

NIP beneficjenta: 8821250819

Kod pocztowy: 58-241

Miejscowość: Piława Dolna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/16/2011


POPW.04.01.00-28-003/10-04 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-28-003/10-04

Tytuł projektu: Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Ełk

Wartość ogółem: 151952510.21

Wydatki kwalifikowalne: 138376788.17

Dofinansowanie: 113633246.89

Dofinansowanie UE: 113633246.89

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

NIP beneficjenta: 7393279711

Kod pocztowy: 10-083

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 22 Drogi krajowe

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPDS.01.01.00-02-036/08-05 BMETERS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-036/08-05

Tytuł projektu: Uruchomienie przez BMETERS POLSKA produkcji wodomierzy. z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 1322943.4

Wydatki kwalifikowalne: 1322943.4

Dofinansowanie: 595324.53

Dofinansowanie UE: 506025.85

Nazwa beneficjenta: BMETERS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9151696211

Kod pocztowy: 51-188

Miejscowość: Psary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2009

Data zakończenia realizacji: 8/2/2010


POPW.01.04.04-00-006/11-03 Gmina Zamość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.04.04-00-006/11-03

Tytuł projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.04.00

Poddziałanie: POPW.01.04.04

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 985043.86

Wydatki kwalifikowalne: 979795.46

Dofinansowanie: 881815.91

Dofinansowanie UE: 832826.14

Nazwa beneficjenta: Gmina Zamość

NIP beneficjenta: 9222717648

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania. monitorowania. ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym. regionalnym i lokalnym. wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-043/12-04 Unilight Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-043/12-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Unilight Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii konfekcjonowania gazów w pojemnikach ciśnieniowych oraz zwiększenie innowacyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 700362

Wydatki kwalifikowalne: 569400

Dofinansowanie: 284643.06

Dofinansowanie UE: 241946.6

Nazwa beneficjenta: Unilight Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992496800

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013stowarzyszenie konserwatorów zabytków, collegium maius zwiedzanie, postękalice, pogrzeb żuru i śledzia, dziedzictwo definicja, sala bhp stoczni gdańskiej, król lub cesarz krzyżówka, małgorzata przy kołowrotku, 58 140 jaworzyna śląska, andrzej kondriatuk, zasady wyboru do sejmu, hejnalista kraków, marius von mayenburg, kazimierz tarasiewicz wikipedia, styl wieńczący epokę baroku, capitol praca, ulica targowa, witold modelski, działy administracji rządowej, stare brusno…