Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-098/14-01 KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-098/14-01 KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-098/14-01

Tytuł projektu: Metoda wytwarzania wielkogabarytowych tulei w kokilach miedzianych z poziomą osią wirowania.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1968000

Wydatki kwalifikowalne: 1600000

Dofinansowanie: 800000

Dofinansowanie UE: 680000

Nazwa beneficjenta: KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793131727

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 2817718.47

Wydatki kwalifikowalne: 2653234.44

Dofinansowanie: 2520572.71

Dofinansowanie UE: 2255249.27

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-086/12-06 Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-086/12-06

Tytuł projektu: Willa Alina– budynek apartamentowy z funkcją gastronomiczną. rehabilitacyjną i SPA z infrastrukturą otoczenia szansą na poprawę konkurencyjności oferty turystycznej Polanicy Zdrój i Dolnego Śląska.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Polanica-Zdrój

Wartość ogółem: 10149171.22

Wydatki kwalifikowalne: 7894530.93

Dofinansowanie: 3907792.81

Dofinansowanie UE: 3321623.88

Nazwa beneficjenta: Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

NIP beneficjenta: 8981525337

Kod pocztowy: 51-217

Miejscowość: Ramiszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 7/10/2014rejestr zabytków online, pieśń pierwsza brygada, długi film o miłości film dokumentalny, dlaczego ludzie mieli potrzebę tworzenia mitów, rysy warunki, clay virtue śmierć, nawias kwadratowy po angielsku, wołyń 1943, warmińsko-mazurskie, maćkiewicz, boleslaw 2 krol polski, wybitni polscy matematycy, katastrofa lotnicze w polsce, wspaniałe stulecie odc 212, ig farben oświęcim, peter paul rubens zdjęcie z krzyża, doruchów czarownice, oriana fallaci kapelusz cały w czereśniach, adam świerczyna…