Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-097/08-04 „INFOTEL” Paweł Wojnar

RPDS.01.01.00-02-097/08-04 „INFOTEL” Paweł Wojnar

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-097/08-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oprogramowania dla klinik stomatologicznych oraz ogólnomedycznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 115879.48

Wydatki kwalifikowalne: 96534

Dofinansowanie: 54957.4

Dofinansowanie UE: 46713.79

Nazwa beneficjenta: „INFOTEL” Paweł Wojnar

NIP beneficjenta: 8971387365

Kod pocztowy: 53-627

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPDS.01.01.00-02-086/14-03 SHAKEWAVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-086/14-03

Tytuł projektu: Innowacja organizacyjna i technologiczna szansą wdrożenia nowych produktu w firmie Shakewave

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 238620

Wydatki kwalifikowalne: 194000

Dofinansowanie: 106700

Dofinansowanie UE: 90695

Nazwa beneficjenta: SHAKEWAVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8982172409

Kod pocztowy: 53-333

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/12/2014


POPW.01.03.00-18-021/12-01 Fibrain Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-18-021/12-01

Tytuł projektu: Budowa Zakładu Laboratoryjno-Produkcyjnego Technologii światłowodowych. zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położonych w Jasionce. gm. Trzebownisko

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 33559116.06

Wydatki kwalifikowalne: 15202594.88

Dofinansowanie: 9121556

Dofinansowanie UE: 7753322

Nazwa beneficjenta: Fibrain Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8130336808

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-084/09-02 JANUCHTA JACEK

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-084/09-02

Tytuł projektu: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU FIRMY DZIĘKI WPROWADZENIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU POMIAROWEGO.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Bogatynia

Wartość ogółem: 185330.62

Wydatki kwalifikowalne: 151910.35

Dofinansowanie: 83550.69

Dofinansowanie UE: 71018.08

Nazwa beneficjenta: JANUCHTA JACEK

NIP beneficjenta: 6151855257

Kod pocztowy: 59-920

Miejscowość: Bogatynia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/12/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2010wyprawiona skóra kozia, bytom szkoła muzyczna, anna witkiewicz, stronnictwo ludowe 1895, żołnierz niemiecki ii wojna światowa, serce fryderyka chopina, gimnazjum opatow pl, ministerstwa w polsce 2018, psm świebodzin, bitwa pod grunwaldem rok, szkola muzyczna kielce, instytut kultury włoskiej, plac zabaw ma kształt prostokąta o wymiarach 12m x 18m, stan nieczynny a odprawa, rozwój rozkwit, opaska ak, rodzaje funduszy europejskich, zygmunta szendzielarza "łupaszki"…