Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-090/08-03 METOB

RPDS.01.01.00-02-090/08-03 METOB

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-090/08-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych usług i technologii w firmie METOB Krzysztof Wójcik

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 1464000

Wydatki kwalifikowalne: 1200000

Dofinansowanie: 660000

Dofinansowanie UE: 561000

Nazwa beneficjenta: METOB

NIP beneficjenta: 8970005841

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Bielany Wrocławskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPDS.01.01.00-02-040/09-05 Skobierska-Brzeżańska Marta

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-040/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie nowoczesnej restauracji w przysiółku Złoty Las.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 974292

Wydatki kwalifikowalne: 798600

Dofinansowanie: 476260

Dofinansowanie UE: 404821

Nazwa beneficjenta: Skobierska-Brzeżańska Marta

NIP beneficjenta: 6151118056

Kod pocztowy: 59-900

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POPW.02.01.00-20-014/14-03 INTERTOR.NET Bożena Wojtczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-20-014/14-03

Tytuł projektu: Budowa sieci NGA na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Łomża

Wartość ogółem: 611617.5

Wydatki kwalifikowalne: 496250

Dofinansowanie: 336433.58

Dofinansowanie UE: 285968.55

Nazwa beneficjenta: INTERTOR.NET Bożena Wojtczak

NIP beneficjenta: 7181949064

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPDS.01.01.00-02-067/13-04 RHEINGAU AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-067/13-04

Tytuł projektu: Projekt RHEINGAU dotyczący wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji paliwa z biomasy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Domaniów

Wartość ogółem: 6715738.5

Wydatki kwalifikowalne: 5459950

Dofinansowanie: 3275970

Dofinansowanie UE: 2784574.5

Nazwa beneficjenta: RHEINGAU AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6272716282

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014barokowe wnętrza, obóz w majdanku, kaplica halpertów, leszekmiller, wojna w bośni i hercegowinie, statek wikingów krzyżówka, srebrny krzyż zasługi przywileje, ks. makulski, tynk z gliny, odwodnienie cena robocizny, gen duch, zwiedzanie pomorskie, granice getta warszawskiego…