Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-086/12-06 Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

RPDS.01.01.00-02-086/12-06 Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-086/12-06

Tytuł projektu: Willa Alina– budynek apartamentowy z funkcją gastronomiczną. rehabilitacyjną i SPA z infrastrukturą otoczenia szansą na poprawę konkurencyjności oferty turystycznej Polanicy Zdrój i Dolnego Śląska.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Polanica-Zdrój

Wartość ogółem: 10149171.22

Wydatki kwalifikowalne: 7894530.93

Dofinansowanie: 3907792.81

Dofinansowanie UE: 3321623.88

Nazwa beneficjenta: Mirosław Półtorak . Biuro Obsługii Inwestorskiej „COMPLEX”

NIP beneficjenta: 8981525337

Kod pocztowy: 51-217

Miejscowość: Ramiszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 7/10/2014


RPDS.01.01.00-02-084/09-02 JANUCHTA JACEK

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-084/09-02

Tytuł projektu: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU FIRMY DZIĘKI WPROWADZENIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU POMIAROWEGO.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Bogatynia

Wartość ogółem: 185330.62

Wydatki kwalifikowalne: 151910.35

Dofinansowanie: 83550.69

Dofinansowanie UE: 71018.08

Nazwa beneficjenta: JANUCHTA JACEK

NIP beneficjenta: 6151855257

Kod pocztowy: 59-920

Miejscowość: Bogatynia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/12/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2010


POPT.03.01.00-00-352/13-00 Urząd Zamówień Publicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-352/13-00

Tytuł projektu: Wsparcie Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wykonywaniem zadania związanego z realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 w 2013 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 780000

Wydatki kwalifikowalne: 780000

Dofinansowanie: 663000

Dofinansowanie UE: 663000

Nazwa beneficjenta: Urząd Zamówień Publicznych

NIP beneficjenta: 5262239325

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPDS.01.01.00-02-041/09-06 4SOUND Marcin Kornak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-041/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w branży akustycznej przez firmę 4SOUND.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 244188.47

Wydatki kwalifikowalne: 198908.2

Dofinansowanie: 117194.92

Dofinansowanie UE: 99615.68

Nazwa beneficjenta: 4SOUND Marcin Kornak

NIP beneficjenta: 8111554881

Kod pocztowy: 54-413

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/16/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.01.01.00-02-004/13-04 Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-004/13-04

Tytuł projektu: Przebudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia” na specjalistyczny ośrodek leczenia otyłości i schorzeń narządu ruchu dla dzieci i dorosłych prowadzony przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

Wartość ogółem: 1860318.94

Wydatki kwalifikowalne: 1499412.62

Dofinansowanie: 599765.05

Dofinansowanie UE: 509800.29

Nazwa beneficjenta: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU

NIP beneficjenta: 8830001702

Kod pocztowy: 57-320

Miejscowość: Polanica Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/18/2013

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014pole figury f jest równe 12 cm kwadratowych jakie jest pole figury f prim jeśli, jaki był jan paweł 2, jesien sredniowiecza, muzeum kanału bydgoskiego, parafia wislica, patronat pl, dołega mostowicz, do wyrobu cegieł krzyżówka, zsbip, ucieczka z auschwitz film, wiktor baginski, materiały zwilżalne, kocioł pod falaise, katalog szlachty podlaskiej, park narodowy bieszczadzki, ofiary ii wojny światowej nazwiska, dziecko po śląsku, sw edyta, format plików, jak ściąć wysokie drzewo, chłopi sprawdzian pdf, andrzej klimczak…