Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-085/10-04 4BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-085/10-04 4BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-085/10-04

Tytuł projektu: Nowa jakość we wrocławskiej gastronomii klub muzyczny promujący irlandzką prowincję Munster utworzony przez przedsiębiorstwo 4BP

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 918730.76

Wydatki kwalifikowalne: 753058

Dofinansowanie: 414181.9

Dofinansowanie UE: 352054.61

Nazwa beneficjenta: 4BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971760031

Kod pocztowy: 50-125

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/17/2011


POPW.06.01.00-00-002/07-00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-002/07-00

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2068704

Wydatki kwalifikowalne: 2068704

Dofinansowanie: 2068704

Dofinansowanie UE: 1758398

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2007

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 6/6/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2007ziobro ty ku oryginał, leży nad nogatem, nowa era generator świadectw, pieniądz światowy, które z podanych źródeł światła emituje widmo liniowe, rozmowa mistrza polikarpa ze śmiercią danse macabre, dawny okrutny zwyczaj hinduski, stare kafle piecowe, krakowskie zabytki, kalisz kuria, atak terrorystów na world trade center, jasna góra kalendarium 2019, słuchowiska radiowe youtube, zakon benedyktynów w polsce, sylwia lorens, szkola baletowa bytom, biskuoin, ósme piętro portal poetycki…