Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-083/13-05 Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna

RPDS.01.01.00-02-083/13-05 Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-083/13-05

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lądek-Zdrój

Wartość ogółem: 5769313.67

Wydatki kwalifikowalne: 4765140.94

Dofinansowanie: 1906056.38

Dofinansowanie UE: 1620147.92

Nazwa beneficjenta: Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8810002259

Kod pocztowy: 57-540

Miejscowość: Lądek-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POPW.04.01.00-18-003/11-03 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-18-003/11-03

Tytuł projektu: Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 62027698.41

Wydatki kwalifikowalne: 59604397.5

Dofinansowanie: 50633483

Dofinansowanie UE: 50633483

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015petycje gdańsk, dorota segda i stanisław radwan, lubelska biblioteka wirtualna, renesansowe budowle, rewers film youtube, artystyczne, andrzej tyszka, twierdza brzesc, zespół szkół muzycznych białystok, marusia z 4 pancernych, nato vs układ warszawski, zabójca narutowicza, serce kościuszki, zalewska reforma edukacji…