Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-082/13-04 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

RPDS.01.01.00-02-082/13-04 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-082/13-04

Tytuł projektu: Poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez modernizację i doposażenie bazy leczniczouzdrowiskowej w Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Jedlina-Zdrój

Wartość ogółem: 3587417.43

Wydatki kwalifikowalne: 2925109.02

Dofinansowanie: 1170043.61

Dofinansowanie UE: 994537.06

Nazwa beneficjenta: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

NIP beneficjenta: 8860000340

Kod pocztowy: 58-310

Miejscowość: Szczawno-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2014

Data zakończenia realizacji: 2/27/2015


POPW.02.01.00-26-046/10-07 Województwo Świętokrzyskie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-26-046/10-07

Tytuł projektu: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 200728908.93

Wydatki kwalifikowalne: 164024222.72

Dofinansowanie: 155823011.58

Dofinansowanie UE: 139420589.31

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie.

NIP beneficjenta: 9591506120

Kod pocztowy: 25-516

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/4/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015spotkania kultur lublin, film seksmisja cda, wyzsza szkola morska, pożar hali stoczni, po przez czy poprzez, informacje o irenie sendlerowej, torańska teresa, breżniew, biblioteka włoszczowa, zaslawska, gloria victis znaczenie, plan kont dla stowarzyszenia, pałac kulczyka w szwajcarii, kiedy powstał mur berliński, udzielenie pożyczki przez spółkę innej spółce, linia curzona b, ustawa o postępowaniu administracyjnym, tyszkiewicz, zielone świątki zwyczaje…