Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-065/12-04 „Lasertex” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-065/12-04 „Lasertex” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-065/12-04

Tytuł projektu: Interferometr laserowy HPI-1GHz – nowy przyrząd i technologia pomiarowa jako realizacja RSI WD

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 2460000

Wydatki kwalifikowalne: 2000000

Dofinansowanie: 1100000

Dofinansowanie UE: 935000

Nazwa beneficjenta: „Lasertex” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8980023355

Kod pocztowy: 51-506

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPDS.01.01.00-02-012/13-07 ASKMED spółka z organiczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-012/13-07

Tytuł projektu: Budowa polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. Modernizacja na potrzeby sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Polanica-Zdrój

Wartość ogółem: 14492966.03

Wydatki kwalifikowalne: 7903569.16

Dofinansowanie: 3943881.01

Dofinansowanie UE: 3352298.85

Nazwa beneficjenta: ASKMED spółka z organiczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8992681905

Kod pocztowy: 51-160

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POPW.06.01.00-00-001/14-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-001/14-01

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2014 dla Instytucji Zarządzającej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 915440

Wydatki kwalifikowalne: 915440

Dofinansowanie: 915440

Dofinansowanie UE: 778124

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014ocena społeczeństwa w weselu, objawienia matki bożej fatimskiej, generator świadectw nowa era, warszawa wielkosc, ceausescu egzekucja, kiedy strajk jest legalny, paweł paszta, kościół w staniątkach, teatr w będzinie, fryderyk chopin informacje, katalog biblioteka gdynia, pesel po 2000 roku, panorama racławicka budynek, skrzebowa moszczanka, jerzy popieluszko, glinski rmf, zaprawa cementowo wapienna proporcje, muzeum okręgowe w sieradzu…