Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-058/12-02 SENTE-SYSTEMY INFORMATYCZNE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPDS.01.01.00-02-058/12-02 SENTE-SYSTEMY INFORMATYCZNE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-058/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie do sprzedaży nowego oprogramowania klasy ERP II. opartego o innowacyjną technologię modelowania obiektowego struktur danych. procesów i interfejsów użytkownika

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 978688.98

Wydatki kwalifikowalne: 698121.12

Dofinansowanie: 418872.67

Dofinansowanie UE: 356041.76

Nazwa beneficjenta: SENTE-SYSTEMY INFORMATYCZNE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951718379

Kod pocztowy: 50-304

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/29/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POPW.02.01.00-28-067/13-02 Firma TONETIC Krzystof Adamczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-28-067/13-02

Tytuł projektu: Inwestycja w nowoczesną sieć FTTH – Internet bez ograniczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 3054077.7

Wydatki kwalifikowalne: 2452990

Dofinansowanie: 1684293

Dofinansowanie UE: 1431649.05

Nazwa beneficjenta: Firma TONETIC Krzystof Adamczyk

NIP beneficjenta: 7392266764

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Dobre Miasto

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015błękitna, festiwal filmów gdynia, kaponiera poznan, żydzi amerykańscy, szkielet kobiety, błażej peszek, broniewski cytaty, czekać po rosyjsku, lancut zamek, życzenia noworoczne 2019r, na hejnał, postacie które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez polskę, marek ostrowski szczecin, złoty olej królewski, obraz bitwa pod grunwaldem, blef teatr kamienica, kazimierz bujakowski, zbrodnia katyńska prezentacja, gomulki, polski badacz syberii, william clay ford, muzyka artystyczna, popc…