Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-058/08-04 Zakład Narzedziowy Jelcz Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-058/08-04 Zakład Narzedziowy Jelcz Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-058/08-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Zakładu Narzedziowego Jelcz Sp. z o.o. poprzez zmiany procesu usługowego oraz zwiększenie innowacyjności firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Jelcz-Laskowice

Wartość ogółem: 2011780

Wydatki kwalifikowalne: 1610000

Dofinansowanie: 805000

Dofinansowanie UE: 684250

Nazwa beneficjenta: Zakład Narzedziowy Jelcz Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9121795954

Kod pocztowy: 55-221

Miejscowość: Jelcz Laskowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POPW.02.01.00-18-018/14-03 PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-018/14-03

Tytuł projektu: Sieć NGA w gminie Jasło

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło – miasto

Wartość ogółem: 901283.74

Wydatki kwalifikowalne: 731930

Dofinansowanie: 512351

Dofinansowanie UE: 435498.35

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.

NIP beneficjenta: 6851656979

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015kraina historyczna w szwecji krzyżówka, jo march, dom pielgrzyma bochnia, jaruzelski wojciech, igo sym, obraz matki boskiej częstochowskiej na jasnej górze, nagrody filmowe w polsce, krzyż trójlistny, przychodnia wałbrzych wysockiego, ali strzelal do papieża, umarla klasa, loża masońska kętrzyn, zelazowa wola koncerty, jan kanty pawluśkiewicz obrazy, przyporządkuj nazwom surowców mineralnych przykłady produktów…