Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-047/14-07 Heiche Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-047/14-07 Heiche Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-047/14-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej. prośrodowiskowej technologii jednoczesnj pasywacji powierzchni aluminiowych i cynkowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 5119700

Wydatki kwalifikowalne: 4420000

Dofinansowanie: 1989000

Dofinansowanie UE: 1690650

Nazwa beneficjenta: Heiche Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971713149

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Stanowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2014

Data zakończenia realizacji: 3/27/2015


RPDS.01.01.00-02-016/11-08 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-016/11-08

Tytuł projektu: Nowe możliwości w zakresie badań produktowych dzięki udoskonaleniu infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Brzeg Dolny

Wartość ogółem: 408651.22

Wydatki kwalifikowalne: 324144.1

Dofinansowanie: 129657.64

Dofinansowanie UE: 110208.99

Nazwa beneficjenta: PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9171154737

Kod pocztowy: 56-120

Miejscowość: Brzeg Dolny

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POPW.02.01.00-18-020/14-02 Proflink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-020/14-02

Tytuł projektu: Internet NGA dla gmin Medyka i Przemyśl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Medyka

Wartość ogółem: 1264649.1

Wydatki kwalifikowalne: 1028170

Dofinansowanie: 716919

Dofinansowanie UE: 609381.15

Nazwa beneficjenta: Proflink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452180554

Kod pocztowy: 31-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPDS.01.01.00-02-022/10-03 ALPHA MYJNIE Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-022/10-03

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności firmy ALPHA MYJNIE Sp. z o.o. dzięki uruchomieniu nowoczesnej myjni bezdotykowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 1213290

Wydatki kwalifikowalne: 774500

Dofinansowanie: 387172.55

Dofinansowanie UE: 329096.66

Nazwa beneficjenta: ALPHA MYJNIE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971763331

Kod pocztowy: 50-082

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011australijski półwysep, joanna pawlik, palac w mosznej, vzarnobyl, region krakowski, rodzaj zabudowy, bitwa tannenberg, walewska napoleon, 1956 rok, obchody 10 kwietnia 2019, znp postulaty, węglewski, dziwne znaleziska archeologiczne, wpisz w wyznaczone miejsca właściwe postacie historyczne, mirosław nizio, świadectwa kultury chrześcijańskiej, polska tolerancja, obóz janowski, www.nabory.kprm, pawiak pomścimy, echoes…