Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-043/12-04 Unilight Polska Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-043/12-04 Unilight Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-043/12-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Unilight Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii konfekcjonowania gazów w pojemnikach ciśnieniowych oraz zwiększenie innowacyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 700362

Wydatki kwalifikowalne: 569400

Dofinansowanie: 284643.06

Dofinansowanie UE: 241946.6

Nazwa beneficjenta: Unilight Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992496800

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POPT.03.01.00-00-082/09-01 Ministerstwo Finansów. Departament Informatyki. Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację NSRO/PWW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-082/09-01

Tytuł projektu: Finansowanie personelu technicznego – Koordynatorów SIMIK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2683370.09

Wydatki kwalifikowalne: 2357172.72

Dofinansowanie: 2003596.8

Dofinansowanie UE: 2003596.8

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów. Departament Informatyki. Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację NSRO/PWW

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010logotyp lesko, andrzej dąbrowski piosenkarz, zywa szopka kielce 2017, dekoracja na 100 lecie odzyskania niepodległości, transmisja kulturowa, bloch polska, groszowice, zondle com, głębokie życzenia wielkanocne, gazownictwo poznań, ryszard siwiec, ludność krakowa, elewacje kamienic, kraków obchody 11 listopada, co to dyskryminacja, historycznosc jezusa, 1 wojna światowa notatka, wyklety 2017…