Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-041/11-03 Bezpieczne.it Sp. z o.o.

RPDS.01.01.00-02-041/11-03 Bezpieczne.it Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-041/11-03

Tytuł projektu: Infrastruktura badawcza niezbędna do opracowania systemów informatycznych w technologii wirtualizacyjnej. zabezpieczających sieci bezprzewodowe.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 486780

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 231420

Dofinansowanie UE: 196707

Nazwa beneficjenta: Bezpieczne.it Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512210604

Kod pocztowy: 02-822

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POPW.01.01.00-28-011/09-03 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.01.00-28-011/09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki. ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Elbląg

Wartość ogółem: 26106409.53

Wydatki kwalifikowalne: 26041608.53

Dofinansowanie: 25920305

Dofinansowanie UE: 22032259.25

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

NIP beneficjenta: 5782490793

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012fsm polska, do piaskownicy której widok z góry przedstawiono na rysunku obok, jasna góra klasztor, prawosławie co to, arslef, chylę czoła, chopinie, joanna halina munk leszczyńska, były premier wielkiej brytanii, problematyka wesele, stanisław nagy, mierosławskiego, generalny konserwator zabytków, szabłowska maria wiek, jedenaście piłeczek ponumerowanych kolejnymi, pałac tyszkiewiczów potockich uw, archiwum archidiecezji warszawskiej, u trebuni, 2 wojna światowa mapa bitew, warsaw summer jazz, praca g, lodz nasze miasto pl, diabeł żuławski, paweł brożek joanna bojarska…