Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-035/14-02 „UNIMEBEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-035/14-02 „UNIMEBEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-035/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej usługi gięcia rur ze stali cienkościennych z małym promieniem gięcia od 1-1.5 D

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Jelcz-Laskowice

Wartość ogółem: 686340

Wydatki kwalifikowalne: 558000

Dofinansowanie: 278944.2

Dofinansowanie UE: 237102.57

Nazwa beneficjenta: „UNIMEBEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9120008055

Kod pocztowy: 55-230

Miejscowość: Brzezinki

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POPW.02.01.00-06-024/13-03 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-024/13-03

Tytuł projektu: Szerokopasmowy Łuków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 3363897.23

Wydatki kwalifikowalne: 2484034.21

Dofinansowanie: 1215800

Dofinansowanie UE: 1033430

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015eugeniusz get stankiewicz, ił 62 kopernik, tadeusz janicki, dziady 1968, abdykacja poniatowskiego, dariusz szpurek, hoene-wrońskiego, działacz opozycji antykomunistycznej, busko zdrój kościoły, pola nirenska, prezydent lech wałęsa, australia rysunek, domenach, kalendarium wydarzeń historycznych, wymień skutki wypraw podjętych przez stefana batorego w trakcie wojny z rosją, oświęcim muzeum, komitet narodowy polski w paryżu, anna narutowicz, mkidn ochrona zabytków…