Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-034/09-01 Nantes-Systemy Nanotechnologii Spółka z Ograniczoną

RPDS.01.01.00-02-034/09-01 Nantes-Systemy Nanotechnologii Spółka z Ograniczoną

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-034/09-01

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii otrzymywania i stosowania hydroksyapatytów domieszkowanych jonami srebra o rozmiarach nanometrycznych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 297680

Wydatki kwalifikowalne: 244000

Dofinansowanie: 140007.2

Dofinansowanie UE: 119006.12

Nazwa beneficjenta: Nantes-Systemy Nanotechnologii Spółka z Ograniczoną

NIP beneficjenta: 6121792291

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPDS.01.01.00-02-015/12-01 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMETAL” Import-Export Kazimierz Świderski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-015/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji innowacyjnych krązników do przenośników taśmowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Lubań – miasto

Wartość ogółem: 976473.28

Wydatki kwalifikowalne: 976473.28

Dofinansowanie: 585883.97

Dofinansowanie UE: 498001.37

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMETAL” Import-Export Kazimierz Świderski

NIP beneficjenta: 6131003427

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/15/2013postanowienie synonim, herbie hancock wadowice, mikołajczyk, wyprawiona skora kozia, cipa, ósme piętro portal poetycki, w pracowni mistrza zegarmistrza tekst, po uprzednim, księgarnie w poznaniu, ks marek zuchowski, kielce pałac biskupi, europejskie fundusze, oflag murnau, europa przed i wojną światową, albertiana, kamienie na szaniec wszyscy bohaterowie, wilhelma ii, rozporzadzenie 31 marca 2020, muzeum górnictwa w zabrzu, pułapka na lisy zamykająca się automatycznie, joanna kulmowa wiersze dla dzieci, aktor robert…