Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-033/12-04 VASCO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RPDS.01.01.00-02-033/12-04 VASCO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-033/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji naturalnego słodzika stołowego o właściwościach prebiotycznych. zapewniającej jakość i bezpieczeństwo produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 811322.76

Wydatki kwalifikowalne: 659612

Dofinansowanie: 392517.2

Dofinansowanie UE: 333639.62

Nazwa beneficjenta: VASCO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8842423573

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPDS.01.01.00-02-010/13-03 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-010/13-03

Tytuł projektu: Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny TROJAN- proekologiczna modernizacja budynku z unowocześnieniem bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wprowadzeniem innowacyjnych metod leczenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lądek-Zdrój

Wartość ogółem: 6645591.6

Wydatki kwalifikowalne: 4986570

Dofinansowanie: 2979942

Dofinansowanie UE: 2532950.7

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

NIP beneficjenta: 7540335423

Kod pocztowy: 45-301

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPDS.01.01.00-02-022/14-02 „EUROTANKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-022/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanej technologii spawania laserem światłowodowym oraz uruchomienie produkcji innowacyjnych schładzalników do mleka przez firmę „EUROTANKS” Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 4707575.31

Wydatki kwalifikowalne: 3795847

Dofinansowanie: 1703151.15

Dofinansowanie UE: 1447678.47

Nazwa beneficjenta: „EUROTANKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8970024560

Kod pocztowy: 54-156

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/16/2014

Data zakończenia realizacji: 10/17/2014


POPT.03.03.00-00-028/08-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych. Instytucja Koordynująca RPO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.03.00-00-028/08-01

Tytuł projektu: Wsparcie Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne w zakresie działań związanych z oceną (ewaluacją) Regionalnych Programów Operacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 520000

Wydatki kwalifikowalne: 520000

Dofinansowanie: 442000

Dofinansowanie UE: 442000

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych. Instytucja Koordynująca RPO

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPDS.01.01.00-02-033/12-04 VASCO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-033/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji naturalnego słodzika stołowego o właściwościach prebiotycznych. zapewniającej jakość i bezpieczeństwo produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 811322.76

Wydatki kwalifikowalne: 659612

Dofinansowanie: 392517.2

Dofinansowanie UE: 333639.62

Nazwa beneficjenta: VASCO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8842423573

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014obszar dzisiejszej francji w przeszłości stanowiący jedną z prowincji imperium rzymskiego, fotografie przedstawiają różne aspekty globalizacji, kościół w klępsku, bitwa pod hodowem pomnik, las kabacki, nobel maria skłodowska curie, stefan korboński, polska 1917, państwowe muzeum auschwitz-birkenau w oświęcimiu, hala stulecia plan, ełk zabytki, rewitalizacja budynku, 21 grudnia, czeska danuta, element średniowiecznej fortyfikacji rondel, elementy kultury narodowej, heleny modrzejewskiej, bok barlinek, egzamin ósmoklasisty arkusz cke, najmrodzki czyli dawno temu w gliwicach…