Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-028/13-02 „ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-028/13-02 „ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-028/13-02

Tytuł projektu: Optymalizacja procesu wytwarzania przecinarki laserowej Diament Fiber poprzez wdrożenie innowacyjnej metody planowania produkcji z jednoczesnym podniesieniem jakości wykonania urządzenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 485850

Wydatki kwalifikowalne: 395000

Dofinansowanie: 189600

Dofinansowanie UE: 161160

Nazwa beneficjenta: „ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6912116818

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/29/2014


POPW.02.01.00-06-006/13-04 Zakład budownictwa liniowego TELBIAL spo. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-006/13-04

Tytuł projektu: Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Terespol

Wartość ogółem: 3970481

Wydatki kwalifikowalne: 3200746.67

Dofinansowanie: 2095189.33

Dofinansowanie UE: 1780910.93

Nazwa beneficjenta: Zakład budownictwa liniowego TELBIAL spo. z o.o.

NIP beneficjenta: 5371006809

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPDS.01.01.00-02-018/08-02 Małgorzata Kroczak SPD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-018/08-02

Tytuł projektu: Nanotechnologia w oleśnickiej Specjalistycznej Poradni Dentystycznej – nowa era w endodoncji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 212682.62

Wydatki kwalifikowalne: 210000

Dofinansowanie: 104979

Dofinansowanie UE: 89232.15

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Kroczak SPD

NIP beneficjenta: 7531980087

Kod pocztowy: 55-093

Miejscowość: Kiełczów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009maria dąbrowska dzienniki, zwierzchnik biskupów, walter świerczewski, żebra człowieka numeracja, jak zostać rzeczoznawcą budowlanym, służby cywilne, wzgórze elewa, dachau, amonity w polsce krainy geograficzne, rozpoznaj roślinę przedstawioną na fotografii i wpisz jej nazwę w wyznaczonym miejscu, parafia wietlin, w. szymborska, nóż w wodzie, wenecja pod wodą, poniżej podano lata budowy trzech dużych kościołów w polsce, walka o granice państwa polskiego w latach 1918-21…