Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-023/14-03 „TEMAR” Zakład Mechaniczny Majewski Jerzy

RPDS.01.01.00-02-023/14-03 „TEMAR” Zakład Mechaniczny Majewski Jerzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-023/14-03

Tytuł projektu: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „TEMAR”. poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowego produktu – pompy do mediów o lepkości 60÷2000 CPs.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 2848535.4

Wydatki kwalifikowalne: 2565600

Dofinansowanie: 1408514.4

Dofinansowanie UE: 1197237.24

Nazwa beneficjenta: „TEMAR” Zakład Mechaniczny Majewski Jerzy

NIP beneficjenta: 8941008618

Kod pocztowy: 54-105

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPDS.01.01.00-02-009/14-03 „ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-009/14-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o budowę nowej sieci informatycznej (wspólna pamięć – chmura danych) oraz zakup środków wspomagających tworzenie. produkcję i sprzedaż nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 537952.74

Wydatki kwalifikowalne: 429100

Dofinansowanie: 205968

Dofinansowanie UE: 175072.8

Nazwa beneficjenta: „ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6912116818

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POPW.02.01.00-06-040/13-05 Akasha.NET sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-040/13-05

Tytuł projektu: Budowa sieci nowej generacji (NGA) na terenie gminy Krasnystaw przez firmę Akasha.NET

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Krasnystaw

Wartość ogółem: 2613668.64

Wydatki kwalifikowalne: 2109633.85

Dofinansowanie: 1467503.7

Dofinansowanie UE: 1247378.14

Nazwa beneficjenta: Akasha.NET sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5632238508

Kod pocztowy: 20-703

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015dekomunizacja emerytur, rożnów hotel, linkin park wokalista, hymn polski tekst oryginalny, obrona gdyni 1939, j 23, „wyspy” pawła kuczyńskiego, wielki głod ukraina film, lodz zabytki, rozporządzenie w sprawie druków szkolnych, 11 tydzień, skala żydowska, armia krajowa dowódcy, bitwa o anglię gra, zabytek pl, ilustratorzy ilustratorki…