Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-020/08-01 „TECH-KAN” Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski

RPDS.01.01.00-02-020/08-01 „TECH-KAN” Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-020/08-01

Tytuł projektu: Zakup samobieżnej maszyny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 1708000

Wydatki kwalifikowalne: 1400000

Dofinansowanie: 770000

Dofinansowanie UE: 654500

Nazwa beneficjenta: „TECH-KAN” Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski

NIP beneficjenta: 9121300585

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Gać

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/11/2009

Data zakończenia realizacji: 8/15/2009


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina:

Wartość ogółem: 3437898.86

Wydatki kwalifikowalne: 3277958.63

Dofinansowanie: 3114060.7

Dofinansowanie UE: 2786264.83

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.05.02.00-28-001/12-04 Województwo Warmińsko-Mazurskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-28-001/12-04

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko -mazurskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Gmina: Frombork

Wartość ogółem: 2130924.4

Wydatki kwalifikowalne: 2077550.9

Dofinansowanie: 1973673.35

Dofinansowanie UE: 1765918.26

Nazwa beneficjenta: Województwo Warmińsko-Mazurskie

NIP beneficjenta: 7392965551

Kod pocztowy: 10-562

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015kabaret starszych panow, interpretacja bema pamięci żałobny rapsod, bolesław roja, lidia wysocka syn, akademia muzyczna krakow, sobota dziewczyna, kulturalnym, swot pracownika, zygmunt stary i bona, prawo budowlane art 3, wzgórze lecha gniezno, tadeusz krawczak, centrum kultury filmowej im. andrzeja wajdy, biblioteka w puławach, imię na j, ewa braum, sztuka średniowiecza wikipedia, muzeum rolnictwa szreniawa, konsulat ukrainy w rzeszowie, filmy wojenny…