Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-018/14-03 RAPMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-018/14-03 RAPMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-018/14-03

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności firmy RAPMET sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii produkcji konstrukcji stalowych i ich części

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 452851.36

Wydatki kwalifikowalne: 345171.84

Dofinansowanie: 155292.81

Dofinansowanie UE: 131998.89

Nazwa beneficjenta: RAPMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8831853318

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/26/2015


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Czeremcha

Wartość ogółem: 572983.14

Wydatki kwalifikowalne: 546326.44

Dofinansowanie: 519010.12

Dofinansowanie UE: 464377.47

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.04.01.00-06-007/10-02 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-06-007/10-02

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Frampol

Wartość ogółem: 21181413.54

Wydatki kwalifikowalne: 17266531.28

Dofinansowanie: 13761840

Dofinansowanie UE: 13761840

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122427134

Kod pocztowy: 20-075

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 22 Drogi krajowe

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/29/2013


POPT.01.01.00-00-462/15-01 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-462/15-01

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 705000

Wydatki kwalifikowalne: 705000

Dofinansowanie: 599250

Dofinansowanie UE: 599250

Nazwa beneficjenta: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

NIP beneficjenta: 7781012911

Kod pocztowy: 61-713

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/20151534, kaplica w laskach, polskie radio program 4, apteka silesia plac grunwaldzki, na mapie numerami 1 i 2 zaznaczono kręgi kulturowe, belka wspierająca nadproże, śmierć przemysła ii, tuwim bielsko wizja net, muzeum zydow polskich, zbaraż twierdza, andrzej maria deskur, jan pawel 2 zamach, ministerstwo środowiska warszawa, rolka sztokholmska zamek królewski, stanisław kasznica…