Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-012/12-03 INDUSTRIAL BRUSH MANUFACTURERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPDS.01.01.00-02-012/12-03 INDUSTRIAL BRUSH MANUFACTURERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-012/12-03

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnej linii do produkcji szczotek wieńcowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Środa Śląska

Wartość ogółem: 1347696

Wydatki kwalifikowalne: 1347696

Dofinansowanie: 537730.7

Dofinansowanie UE: 457071.09

Nazwa beneficjenta: INDUSTRIAL BRUSH MANUFACTURERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9131565121

Kod pocztowy: 55-300

Miejscowość: Komorniki

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POPW.06.01.00-00-002/11-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-002/11-02

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9363198.46

Wydatki kwalifikowalne: 9363198.46

Dofinansowanie: 9363198.46

Dofinansowanie UE: 7958718.69

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POPT.02.02.00-00-040/08-00 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.02.02.00-00-040/08-00

Tytuł projektu: Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników 16 Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w latach 2007-2008

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.02.00.00

Działanie: POPT.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1366059

Wydatki kwalifikowalne: 1366059

Dofinansowanie: 1161150.15

Dofinansowanie UE: 1161150.15

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008zabytki polskie, 43-200 pszczyna, powstanie uniwersytetu warszawskiego, sanacyjny, odrynki skit, jaki kolor chorągwi/ światła oznacza zgodę na prowadzenie ognia, maanam kochanek, kukliński film, międzynarodowy zlot pojazdów militarnych „gąsienice i podkowy” borne sulinowo, alan turing biografia, autochrom, polska i świat po 2 wojnie światowej sprawdzian, niebezpieczna metoda film, valle de los caidos, skrzyżowano osobnika grochu zwyczajnego o kwiatach czerwonych, kea drukarnia opinie, ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewrót bolszewicki data…