Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-010/14-04 Metal Piechowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RPDS.01.01.00-02-010/14-04 Metal Piechowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-010/14-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Piechowice

Wartość ogółem: 1114464.09

Wydatki kwalifikowalne: 906068.36

Dofinansowanie: 407640.16

Dofinansowanie UE: 346494.13

Nazwa beneficjenta: Metal Piechowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6112769252

Kod pocztowy: 58-573

Miejscowość: Piechowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/17/2014

Data zakończenia realizacji: 11/25/2014


POPW.02.01.00-20-056/13-04 Idealan SJ Piekarski Wysztygiel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-20-056/13-04

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę nowoczesnej sieci następnej generacji NGN w technoologii FTTH w powiecie sokólskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Lipsk

Wartość ogółem: 3189297.75

Wydatki kwalifikowalne: 2592925

Dofinansowanie: 1815047.5

Dofinansowanie UE: 1542790.38

Nazwa beneficjenta: Idealan SJ Piekarski Wysztygiel

NIP beneficjenta: 5451692014

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015wrocław pawilon czterech kopuł, życiorys z opisem przebiegu pracy pedagogicznej, centrum nauki w łodzi, zemsta bronisława, studia podyplomowe uniwersytet warszawski, polska 1938, osiedle pod pomnikiem, gdzie urodził się józef piłsudski, apostolskie wyznanie wiary, reprodukcja nasladujaca obraz olejny, wacław siedzik, kaplica trójcy świętej, film o walkach w więzieniu, sanktuarium matki bożej bolesnej królowej polski w licheniu, batalion zośka, największe muzea świata, władysław pasikowski filmy, stara polska komedia, wzgórze syjon…